"חשוב! נא למלא שאלון הצטרפות כדי שנדע לאיזו קבוצה להכניס אותך"